Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Kulturno-povijesni odjel

O kulturno-povijesnom odjelu

Kulturno-povijesni odjel Gradskog muzeja Sisak bavi se razdobljem sisačke povijesti od 16. stoljeća do suvremenosti . Osim prikupljanja građe  o prošlosti grada u odjelu se prate i suvremena gradska zbivanja. Građa vezana uz povijest grada Siska i njegove okolice razvrstana je po zbirkama. Građa je raznovrsna, od pisanih dokumenata i predmeta koji potječu iz  15. i 16. stoljeća preko tiskane građe, obrtničkih proizvoda, vojnih predmeta, fotografija umjetničkih djela.

Sakralna zbirka

Zbirka objedinjuje premete vjerskog karaktera. Do sada zbirka u takvom obliku nije postojala pa je njezinim formiranjem omogućeno kvalitetnije valoriziranje predmeta takvog tipa. Većina predmeta pripada pod rimokatoličku crkvu, te dio pravoslavnoj crkvi. Među predmetima ističu se drvene skulpture svetaca iz 18. i 19. stoljeća i crkveno ruho. U zbirci se još nalazi i nekoliko manjih ikona, kadionice, križevi i ostali vjerski predmeti. 

Zbirka varia

Zbirka objedinjuje raznovrsne predmete poput pribora za jelo, kućanskog posuđa, tehnike, glinenih lula, komada odjeće, instrumenata itd. Popunjenost zbirke ovisila je o broju predmeta određenog karaktera. Budući se na osnovu toga nisu mogle formirati pojedinačne zbirke, uklopljene su u onu jedinstvenu s tendencijom osamostaljivanja u narednom razdoblju.

Zbirka zastava

Zbirku zastava i zastavnih vrpci čine zastave vatrogasnih, građanskih udruga iz razdoblja od kraja 19. i početka 20. st. U zbirci se također nalaze zastave i zastavne vrpce iz razdoblja socijalizma, te zastave postrojbi HV korištene u Domovinskom ratu.

Zbirka militarija

Zbirku militarija sačinjavaju raznovrsni primjerci hladnog i vatrenog oružja, te vojne opreme i odlikovanja. Predmeti datiraju s kraja 16. do kraja 20 st. Najveći dio predmeta u zbirci sačinjava vatreno oružje. Zaseban dio zbirke sačinjava oružje i vojna oprema korištena u Domovinskom ratu.

Zbirka medalja, plaketa, priznanja, odlikovanja i značaka

Sastoji se od predmeta dodjeljenih pojedincima za razne zasluge, najveći dio predmeta odnosi se na razdoblje socijalizma.

Zbirka fotografija

Zbirka fotografija sačinjena je od fotografija, fotografskih albuma, staklenih i celuloznih negativa. Zbirka je podijeljena na više cjelina, jednu cjelinu sačinjavaju fotografije i negativi nastali do 1950. god., sljedeća cjelina su fotografije, negativi i dijapozitivi nastali nakon 1950. do kraja 20.st.

Zasebni dio zbirke sačinjava donacija staklenih i celuloznih negativa nastalih u fotografskoj radnji sisačkog fotografa Đure Noršića.

Zbirka plakata

Zbirku plakata sačinjavaju plakati koji su nastali i koji su bili u upotrebi na području grada Siska u posljednjih 80 godina. Unutar zbirke plakati su podijeljeni na političke, edukativne, gospodarske, manifestacijske, kazališne i muzejske plakate.

Zavičajna zbirka

Zavičajna zbirka Gradskog muzeja Sisak nastala je izdvajanjem dijela knjižne građe iz muzejske knjižnice. Izdvojena građa predstavlja zasebnu cjelinu kojoj pripadaju izdanja koja svojim sadržajem govore o gradu Sisku i njegovim stanovnicima ili su djelo Siščana, odnosno osobe koja je rođena u gradu ili koja je svoj životni i radni vijek provela u Sisku te zabilježila dio društvenih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih, sportskih ili nekih drugih događanja . Najveći dio građe u zbirci ipak pripada izdanjima tiskanim i objavljenim u Sisku. Lokalna tiskarska djelatnost, koja u Sisku započinje 1869. godine vrijedan je izvor za proučavanje povijesti grada. Kao područje javne djelatnosti, tiskarstvo i izdavaštvo,  kroz publicirane primjerke, omogućavaju stjecanje spoznaja o različitim područjima društvenog života grada Siska u zadnjim desetljećima 19. stoljeća pa do 1945. godine.  Nakon te godine, zahvaljujući ekspanziji tiskarstva i nakladništva te njihovoj komercijalizaciji, ova građa prelazi zadane okvire prema kojima se izdvaja u Zavičajnu zbirku. 

Dokumentarna zbirka I

U dokumentarnoj zbirci I. Gradskog muzeja Sisak, nalazi se rukopisna građa koja je sadržajno raznolika i vremenski obuhvaća razdoblje od 16. stoljeća do danas, a predstavlja prikupljene relevantne povijesne dokumente o gradu Sisku.  Dokumentarna građa objedinjena u zbirci, vrijedan je izvor za izučavanje i prikazivanje vojne, političke, društvene povijesti grada, te svakodnevnog života Siščana tog razdoblja. Istovremeno, ona daje uvid u život istaknutih pojedinaca i njihovu ulogu u kreiranju javne scene.

Građa je razvrstana u skupine po svojoj važnosti odnosno brojnosti.

Kao posebno vrijedna cjelina izdvojene su povelje iz 16. i 17. stoljeća koje su tematski vezane uz događaje koncem 16. stoljeća, odnosno bojeve za Sisak 1591-1593. godine.

U zbirci je i bogata rukopisna ostavština znamenitih zavičajnika, zapisi kroničara, pisana korespondencija osoba iz javnog i političkog života grada od razdoblja 18.-20.stoljeća, planovi, nacrti i ostala građa koja dokumentira povijest  grada Siska.

Dokumentarna zbirka II

U zbirci se nalazi nekoliko tisuća primjeraka raznovrsne tiskane građa iz razdoblja 19-20. stoljeća, koja je u nju uvrštena prema kriteriju zavičajnosti. Različiti oblici tiskane zavičajne baštine prikupljani su od osnutka sisačkog muzeja, ali prema organizacijskim ustrojima ustanove u njezinoj prošlosti, pripadali su različitim zbirkama. Tek u nekoliko posljednjih godina objedinjeni su u Dokumentarnu zbirku II.  Zbirka je u kontinuiranom kvantitativnom porastu, jer uz već prikupljene primjerke i dalje prikuplja tiskanu građu vezanu za povijest grada Siska i to raznovrsne osobne dokumente pojedinaca ili obitelji (legitimacije, iskaznice, domovnice, putovnice, rodne i smrtne listove, kupoprodajne ugovore, svjedodžbe, priznanja, članske knjižice, potvrde, račune…) te opće dokumente (službena izvješća i druge dokumente o radu udruga, društava, škola, lokalne uprave, političkih stranaka, propise, popise, tiskanice, izborne objave, oglase, brošure, novine…).

Posebnu cjelinu predstavljaju novinska izdanja od “Zatočnika” iz 1869. godine, prvih novina tiskanih u Sisku, preko različitih novinskih izdanja sisačkih tiskara i nakladnika, sve  do 1945. godine. Uz pojedinačne primjerke sisačkih tiskovina, iz muzejske knjižnice su u zbirku izdvojena uvezana godišta, koja, posebice u situacijama nedostataka drugih povijesnih izvora, dokumentiraju prošlost navedenog razdoblja te su vrijedan pokazatelj društvenih, kulturnih, političkih, gospodarskih kretanja u gradu Sisku.

Zbirka muzeografskih pomagala

Zbirka muzeografskih pomagala je zbirka u osnivanju. U njezinim okvirima bit će objedinjeni predmeti koji svjedoče o muzejskoj praksi od vremena osnivanja sisačkog muzeja i prvih izložbenih postava do danas. To su predmeti koji predstavljaju grafička, audiovizualna i druga pomoćna sredstva pri postavljanju izložbe i njezine vizualizacije.

Memorijalna radionica Nikole Karasa

Memorijalna radionica Nikole Karasa – Zbirka sadrži 63 predmeta vezana za bravarsku radionicu majstora Nikole Karasa. Većinu predmeta sačinjavaju bravarski alati, kovački pribor i predmeti nastali u toj radionici.

U toj je radionici bravarski zanat od 1907.-1910. godine izučavao Josip Broz Tito.

Zbirka je otvorena za javnost 22. lipnja 1959. godine u sklopu Muzeja i arhiva narodne revolucije u Sisku. 

Predmeti zbirke nastali su u prvoj polovici 20. stoljeća. Zbirka je u potpunosti javnosti dostupna u stalnom postavu.

Zbirka starih razglednica

Zbirka starih razglednica obuhvaća razglednice Siska od njihova pojavljivanja u prvoj polovici 1890-ih godina, kada su izrađivane u tehnici litografije. U ovu grupu pripada najstarija razglednica Siska u zbirci. Tiskana je 1895. godine u tiskari Josipa Čupaka i Janka Dujaka.

U zbirci su zastupljene razglednice svih sisačkih tiskara i izdavača. Rađene su u različitim tiskarskim tehnikama. Prvobitne litografske tehnike je, uslijed razvoja fotografije i tehnike njezinog umnažanja, zamijenio svjetlotisak. Najveći dio sisačkih razglednica izrađen je u ovoj tehnici. Na njima je, gotovo u pravilu, istaknuta oznaka izdavača, dok se ime ili oznaka autora snimka, pojavljuje iznimno rijetko.

Razglednice nam omogućavaju vidjeti slike prostora u kojemu živimo, očima onih koji su živjeli na istom prostoru nekad. Na njima je zabilježen nekadašnji izgled Siska i mijene kroz koje je grad prošao. Tu su brojni gradski motivi i prigradski krajolici, ulice i građevine, parkovi i šetališta, događaji i običaji, ljudi…Zahvaljujući tome, one su izvor vrijednih i zanimljivih povijesnih podataka o mijenama kroz koje je prošao grad Sisak.

Zbirka namještaja

U Zbirci se nalazi namještaj (ormari, stolovi, stolice, fotelje, ogledala, komode) od 19-20. st. Najviše namještaja je iz razdoblja secesije.

Tehnička zbirka

U Zbirci se nalaze kućanski aparati, fotografska oprema, satovi, pisaće mašine te ostala tehnička oprema koja se prije nalazila u nekoliko zbirki Kulturno-povijesnog odjela.

Zbirka lula

U Zbirci se nalaze glinene i drvene lule od 17. do 20. stoljeća srednjoeuropskog i turskog tipa.

Zbirka ambalaže

U Zbirci se nalaze staklene i keramičke boce, metalna i kartonska ambalaža te razni drugi predmeti koji su se koristili na prostoru grada Siska od 18. do 20. st.

Zbirka staklenih negativa Ateliera Noršić

Zbirka se sastoji od staklenih negativa nastalih fotografiranjem osoba u fotografskoj radnji Đure Noršića. Na staklenim negativima nastalim od 1919. do 1949. godine nalaze se većinom osobni i skupni portreti fotografirani u atelieru. Razlikuju se po prigodi fotografiranja, od fotografija za osobne dokumente, preko spomen fotografija,  do skupnih fotografija školske djece, vojnika, studenata i fotografija vjenčanja.

Atelier Noršić djelovao je u Sisku s kraćim prekidima od 1911. do 1970. godine kada se zatvara, a dio fotografskih negativa nastalih u Atelieru doniraju nasljednici Đure Noršića Gradskom muzeju Sisak.

Zbirka starih fotografija i negativa

Zbirka se većinom sastoji od fotografija i fotografskih albuma koji su donirani i otkupljeni za Gradski muzej Sisak. Manji dio zbirke čine stakleni negativi iz 19. stoljeća s motivima grada Siska.

Zbirka obuhvaća razdoblje od početaka fotografije u Sisku u 19. stoljeću sve do početka moderne digitalne fotografije potkraj 20. stoljeća.