Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Zaposlenici

 1. Marijan Bogatić, viši muzejski pedagog, ravnatelj
 2. Iskra Baćani, viša kustosica
 3. Ivana Boras Brlić, kustosica
 4. Vlatko Čakširan, savjetnik
 5. Predrag Jelić, kustos
 6. Katica Mrgić, viša kustosica 
 7. Davorka Obradović, viša kustosica
 8. Ivana Plavec, viša kustosica
 9. Tea Tomaš Barišić, viša kustosica 
 10. Ivica Valent, savjetnik 
 11. Ana Baiutti, viša muzejska knjižnjičarka
 12. Ana-Marija Gruica, muzejska dokumentaristica
 13. Neven Peko, konzervator-restaurator
 14. Juraj Kovačević, informatičar
 15. Blaženka Suntešić, viša fotografkinja
 16. Josip Sekulić, preparator
 17. Kristina Kovač, viša muzejska tehničarka
 18. Sara Peternel, administrativni tajnik/blagajnik
 19. Dubravka Balen, spremačica
 20. Krešimir Ivšić, domar
 21. Ibrahim Krupić, domar
 22. Mirela Mesić, spremačica