Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Zaposlenici

 1. Marijan Bogatić, viši muzejski pedagog, ravnatelj
 2. Vlatko Čakširan, savjetnik
 3. Katica Mrgić, viša kustosica 
 4. Tea Tomaš Barišić, viša kustosica 
 5. Ivica Valent, savjetnik 
 6. Iskra Baćani, viša kustosica
 7. Davorka Obradović, viša kustosica
 8. Rosana Škrgulja, viša kustosica
 9. Ivana Plavec, viša kustosica
 10. Predrag Jelić, kustos
 11. Ana-Marija Gruica, muzejska dokumentaristica
 12. Ana Baiutti, viša muzejska knjižnjičarka
 13. Vedrana Juranović, voditeljica marketinga, administrativna tajnica
 14. Neven Peko, restaurator
 15. Juraj Kovačević, informatičar
 16. Blaženka Suntešić, viša fotografkinja
 17. Josip Sekulić, preparator
 18. Kristina Kovač, viša muzejska tehničarka
 19. Suzana Glavaš, računovodstvena referentica
 20. Dubravka Balen, spremačica
 21. Mirela Halilović, spremačica
 22. Krešimir Ivšić, domar
 23. Ibrahim Krupić, domar