Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Zaposlenici

 1. Marijan Bogatić, viši muzejski pedagog, ravnatelj
 2. Vlatko Čakširan, savjetnik
 3. Katica Mrgić, viša kustosica 
 4. Tea Tomaš Barišić, viša kustosica 
 5. Ivica Valent, savjetnik 
 6. Iskra Baćani, viša kustosica
 7. Davorka Obradović, viša kustosica
 8. Rosana Škrgulja, viša kustosica
 9. Ivana Plavec, viša kustosica
 10. Predrag Jelić, kustos
 11. Ana-Marija Gruica, muzejska dokumentaristica
 12. Ana Baiutti, viša muzejska knjižnjičarka
 13. Neven Peko, restaurator
 14. Juraj Kovačević, informatičar
 15. Blaženka Suntešić, viša fotografkinja
 16. Josip Sekulić, preparator
 17. Kristina Kovač, viša muzejska tehničarka
 18. Sara Peternel, administrativni tajnik/blagajnik
 19. Dubravka Balen, spremačica
 20. Mirela Halilović, spremačica
 21. Krešimir Ivšić, domar
 22. Ibrahim Krupić, domar