Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Pomoćni odjeli

Fotolaboratorij

Fotolaboratorij Gradskog muzeja Sisak nastajao je od samih početaka osnivanja muzeja. U svom sastavu  čuva  negative, njih oko 25 000 tisuća, od kojih je najveći broj crno-bijelih iz 20. stoljeća. Isto tako čuva i negative u boji i dijapozitive. Vrijednost tih negativa i dijapozitiva, a kasnije i fotografija, je velika. Oni su umjetnički predmet, bitan dokaz o postojanju i radu pojedinih i rijetkih ljudi i događaja iz tog razdoblja te dokument o izgledu sisačkih građevina i ostalih znamenitosti iz tog vremena. Uvođenjem  IT tehnologije (digitalni fotoaparat, računalna oprema) krenulo se s novim načinom   fotografiranja muzejskih predmeta, događanja, te se digitaliziraju već postojeći negativi i fotografije. Sve to se kasnije upisuje u S++ bazu podataka. Podaci se čuvaju na serveru i na prenosivim medijima. U sklopu fotolaboatorija surađuju muzejski fotograf i informatičar u aspektu editiranja i digitalne obrade fotografija i negativa te svih ostalih pripremnih radnji za muzejske publikacije. Fotolaboratorij nudi mogućnost uvida u građu i njeno reproduciranje svim vanjskim korisnicima za vlastite potrebe.

Knjižnica s fototekom

Knjižnica Gradskog muzeja Sisak počela se formirati zajedno s ostalim zbirkama Muzeja, njegovim otvaranjem 1942. godine.

Muzejska knjižnica u svom fondu čuva samo građu iz određenih područja: povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, numizmatike, etnologije, zavičajnu građu i sl. Čuva i građu koja nije aktualna ali služi kao dokument vremena u kojem je nastala, potom staru i vrijednu građu te rukopise.

Čitaonički prostor otvoren je za sve korisnike te se može koristiti za istraživanje, pisanje svih vrsta radova, referata i novinskih članaka.

Knjižnica Gradskog muzeja Sisak svoju građu povremeno prezentira kroz izložbe drugih zbirki koje se priređuju u Muzeju te kroz članke u Godišnjaku Gradskog muzeja Sisak.

Konzervatorsko-restauratorska radionica

Konzervatorsko-restauratorska radionica