Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Poslanje muzeja

Poslanje svakog muzeja jasno je definiran zadatak radi kojega je osnovan, „misija“ koja određuje njegove elementarne vrijednosti kao kulturnog projekta. Muzej, na sebi svojstven način odražava duh i način života sredine i stanovnika koji žive na području njegovog djelovanja te svoja nastojanja treba usmjeriti prema pronalaženju najboljeg načina komuniciranja s posjetiteljima najrazličitijih dobnih, obrazovnih, interesnih profila.

Temelj postojanja muzeja predstavljaju djelatnosti koje obuhvaćaju: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizacija u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

Gradski muzej Sisak kao središnja ustanova u kulturi grada Siska, ima cilj razviti sve segmente muzejske djelatnosti, sačuvati i predstaviti dragocjenu materijalnu i nematerijalnu baštinu sisačkog kraja, naglasiti njihove specifičnosti, od razdoblja prapovijesti do suvremenosti. Čuvajući, stručno i znanstveno obrađujući svjedočanstva povijesti, organizirajući i upotpunjavajući muzejske zbirke, komunicirajući dostignute spoznaje, prezentira prikupljena znanja i informacije o prošlosti i tradiciji, želi pobuditi interes i naglasiti ključne trenutke povijesnog razvoja, koji je bitno oblikovao suvremeni trenutak Siska. Kroz svoju djelatnost nastoji odgovoriti potrebama suvremenog društva i sredine u kojoj djeluje.

Osobitu pozornost Muzej usmjerava svojoj publici, kojoj pripadaju osobe različite životne dobi, obrazovanja, interesa i svega onoga što određuje profil jednog posjetitelja, s ciljem da svaki od njih nauči nešto novo, ugodno provede vrijeme te tako postane motiviran za ponovni dolazak.