Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Cjenik usluga

USLUGA CIJENA
Pojedinačni posjet (Gradski muzej Sisak)
Odrasli 2,00 Є

(15,06 kn)
Učenici, studenti 1,00 Є

(7,53 kn)
Djeca do 7 godina, umirovljenici besplatno
Organizirani posjeti (Gradski muzej Sisak)
Odrasli 1,50 Є

(11,30 kn)
Učenici, studenti, umirovljenici 1,00 Є

(7,53 kn )
Djeca do 7 godina 1,00 Є

(7,53 kn)
Pojedinačni posjeti (Utvrda Stari grad)
Utvrda Stari grad zatvorena je za posjetitelje radi štete uzrokovane potresom 29. prosinca 2020.
Odrasli 1,50 Є

(11,30 kn)
Učenici, studenti 1,00 Є

(7,53 kn)
Djeca do 7 godina, umirovljenici besplatno
Organizirani posjeti (Utvrda Stari grad)
Utvrda Stari grad zatvorena je za posjetitelje radi štete uzrokovane potresom 29. prosinca 2020.
Odrasli 1,50 Є

(11,30 kn)
Učenici, studenti, umirovljenici1,00  1,00 Є

(7,53 kn)
Djeca do 7 godina 1,00 Є

(7,53 kn)

Pojedinačni posjeti (Holandska kuća)

Holandska kuća zatvorena je za posjetitelje radi štete uzrokovane potresom 29. prosinca 2020.

Odrasli  2,00 Є

(15,06 kn)
Učenici, studenti 1,50 Є

(11,30 kn)
Djeca do 7 godina, umirovljenici besplatno

Organizirani posjeti (Holandska kuća)

Holandska kuća zatvorena je za posjetitelje radi štete uzrokovane potresom 29. prosinca 2020.

Odrasli  1,50 Є

(11,30 kn)
Učenici, studenti, umirovljenici 1,50 Є

(11,30 kn)
Djeca do 7 godina 1,50 Є

(11,30 kn)
Stručno vodstvo (po grupi*, zasebno za svaku lokaciju) *Grupu može sačinjavati najviše 25 osoba. Ukoliko ima više osoba od predviđenog broja za grupu, bit će podijeljeni na onoliko grupa za koliko postoji stručnih voditelja.  
U radno vrijeme 15,00 Є

(113,02 kn)
Izvan radnog vremena 20,00 Є

(150,69 kn)
Stručno vodstvo gradom Siskom 40,00 Є

(301,38 kn)
Edukativno-kreativne radionice
Tema se dogovara prethodno (školsko gradivo se usklađuje s muzejskim predmetima i aktualnim izložbama). Radionice su u trajanju od 60 minuta i maksimalan broj polaznika radionice je 30 osoba.
Po sudioniku 1,50 Є

(11,30 kn)

Grupu je potrebno prethodno najaviti, a u koliko najavljena grupa ne dođe i pri tome se ne odjavi najmanje dan prije predviđenog vodstva, vodstvo će se naplatiti bez obzira na neizvršenu uslugu vodstva.

Grupu je moguće najaviti:

  • u Gradskom muzeju Sisak, Ulica kralja Tomislava 10, 44000 Sisak od 7,30 do 15,30 sati
  • na broj telefona 044/ 811 811 od 7,30 do 15,30 sati
  • na e-mail ravnatelj@muzej-sisak.hr