Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Cjenik usluga

USLUGA CIJENA
Pojedinačni posjet (Gradski muzej Sisak)
Odrasli 1,99 Є

(15,00 kn)
Učenici, studenti 0,93 Є

(7,00 kn)
Djeca do 7 godina, umirovljenici besplatno
Organizirani posjeti (Gradski muzej Sisak)
Odrasli 1,33 Є

(10,00 kn)
Učenici, studenti, umirovljenici 0,93 Є

(7,00 kn )
Djeca do 7 godina 0,93 Є

(7,00 kn)
Pojedinačni posjeti (Utvrda Stari grad)
Utvrda Stari grad zatvorena je za posjetitelje radi štete uzrokovane potresom 29. prosinca 2020.
Odrasli 1,33 Є

(10,00 kn)
Učenici, studenti 0,93 Є

(7,00 kn)
Djeca do 7 godina, umirovljenici besplatno
Organizirani posjeti (Utvrda Stari grad)
Utvrda Stari grad zatvorena je za posjetitelje radi štete uzrokovane potresom 29. prosinca 2020.
Odrasli 1,33 Є

(10,00 kn)
Učenici, studenti, umirovljenici 0,93 Є

(7,00 kn)
Djeca do 7 godina 0,93 Є

(7,00 kn)
Pojedinačni posjeti (Holandska kuća)
Odrasli 1,99 Є

(15,00 kn)
Učenici, studenti 1,33 Є

(10,00 kn)
Djeca do 7 godina, umirovljenici besplatno
Organizirani posjeti (Holandska kuća)
Odrasli 1,33 Є

(10,00 kn)
Učenici, studenti, umirovljenici 1,33 Є

(10,00 kn)
Djeca do 7 godina 1,33 Є

(10,00 kn)
Stručno vodstvo (po grupi*, zasebno za svaku lokaciju) *Grupu može sačinjavati najviše 25 osoba. Ukoliko ima više osoba od predviđenog broja za grupu, bit će podijeljeni na onoliko grupa za koliko postoji stručnih voditelja.  
U radno vrijeme 13,27 Є

(100,00 kn)
Izvan radnog vremena 19,91 Є

(150,00 kn)
Stručno vodstvo gradom Siskom 39,82 Є

(300,00 kn)
Edukativno-kreativne radionice
Tema se dogovara prethodno (školsko gradivo se usklađuje s muzejskim predmetima i aktualnim izložbama). Radionice su u trajanju od 60 minuta i maksimalan broj polaznika radionice je 30 osoba.
Po sudioniku 1,33 Є

(10,00 kn)

Grupu je potrebno prethodno najaviti, a u koliko najavljena grupa ne dođe i pri tome se ne odjavi najmanje dan prije predviđenog vodstva, vodstvo će se naplatiti bez obzira na neizvršenu uslugu vodstva.

Grupu je moguće najaviti:

  • u Gradskom muzeju Sisak, Ulica kralja Tomislava 10, 44000 Sisak od 7,30 do 15,30 sati
  • na broj telefona 044/ 811 811 od 7,30 do 15,30 sati
  • na e-mail ravnatelj@muzej-sisak.hr