Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Antička Siscia

Arheološka zbirka antike brojčano je najveća zbirka Gradskog muzeja Sisak sa nekoliko desetaka tisuća predmeta koji potječu uglavnom sa područja grada Siska, a obuhvaćaju različita područja života rimske Siscije. Najveći dio predmeta potječe sa arheoloških istraživanja, zaštitnih i sustavnih, a dio je pribavljen otkupom i darovanjem. U tom slučaju radi se uglavnom o slučajnim nalazima iz rijeke Kupe.

Najveći dio predmeta obuhvaćaju keramičke posude i ulomci tih posuda. U manjem broju nalaze se i staklene i metalne posude, a također je dosta velik broj keramičkim svjetiljaka.

Od kamenih spomenika nalazimo sarkofage, urne, žrtvenike, ručne žrvnjeve, kamene utege i mjerice, građevinske elemente (kapiteli, stupovi, baze, blokovi i dr.), okrugle mense, manjim dijelom umjetničku plastiku. Također su zastupljeni ostali građevinski elementi kao građevinske, zidne i podne opeke različitih oblika, crijepovi i kupe. U manjem broju nalaze se ulomci fresaka te kamene i staklene kockice mozaika.

Od nakitnih oblika najzastupljenije su fibule, narukvice i prstenje, a u zbirci se nalazi i određen broj perlica, naušnica, gema, privjesaka-jezičaca, okova, kopči i pređica, raznih aplika.

U zbirci se nalaze i primjerci oružja za napad i obranu; koplja, pilumi i sulice, sjekire, noževi i bodeži, mačevi, strelice, kacige, ljuske oklopa, dijelovi konjske opreme, itd.

Od ostalih uporabnih metalnih predmeta nalazimo čavle i stezače (klamfe), lance, stiluse, igle (šivaće i ukrasne), medicinsko-ljekarničke instrumente, ključeve i dijelove brava, nešto oruđa (motika, trnokop, sjekire, škare, kliješta), vage, šestar, olovne pločice, pečati i vodovodne cijevi, i dr.

U zbirci se nalazi i manji broj predmeta od kosti: češljevi, ukrasne i šivaće igle, žetoni.

Osim navedenih predmeta umjetničkog obrta, u zbirci se nalazi i nekoliko primjeraka umjetničke plastike: figurica od bronce i jantara, te skulptura od keramike i kamena