Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Sissek, 18. i 19. stoljeće

Zbirka sadrži više skupina tematski povezanih muzejskih predmeta kroz koje možemo upoznati kulturno – povijesni i gospodarski razvoj grada Siska. Razvrstana je u dvije cjeline – zbirku predmetne građe i zbirku arhivske građe.

Iz zbirke predmetne građe mogu se izdvojiti predmeti iz svakodnevnog života stanovnika Siska. Prije svega se to odnosi na namještaj proizveden u stranim i domaćim radionicama. Zatim se tu nalaze kućanski predmeti od stakla, keramike, porculana i plemenitih metala. Zbirka je nadopunjena odjevnim i sakralnim predmetima, te obrtničkim proizvodima i čitavim obrtničkim radionicama – poput tamburaške i keramičarske radionice.

Zbirka arhivske građe posjeduje razne dokumente vezane uz povijest obrta, trgovine, industrije, školstva, vjerskih institucija, razvoja gradske infrastrukture, društvenog života. Iz ove zbirke se može izdvojiti originalna rukopisna ostavština gradskog kroničara Fabijana Kovača koji je djelovao u gradu od kraja 19. do druge polovice 20. stoljeća. Ujedno se tu nalaze i osobni predmeti pojedinaca koji su živjeli i radili u gradu – dokumenti, fotografije, nacrti …

Povijesna zbirka 18. i 19. stoljeća posjeduje više od 3000 predmeta koji predstavljaju važan povijesni izvor za istraživanje razvoja grada u jednom izrazito dinamičnom povijesnom razdoblju u kojem je Sisak prerastao iz manjeg mjesta u važan hrvatski prometni, trgovački, obrtnički i industrijski centar.