Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Povjesnica

Gradski muzej Sisak je baštinska ustanova koja obavlja muzejsku djelatnost, kako mu i ime kaže, prvenstveno na području grada Siska.

Za godinu osnutka se uzima 1942. kada je osnovano Društvo pod nazivom Muzej i knjižnica grada Siska. Godine 1945. ustanova je promijenila naziv u Gradski muzej Sisak. Tijekom narednih godina sve do današnjih dana mijenjani su, kako naziv, tako i oblici ustroja i organizacije.

Baštinske ustanove koje u opisu svog rada nose temeljne smjernice upućene zaštiti i očuvanju kulturne i povijesne baštine su muzeji, knjižnice i arhivi. Muzej je ustanova koja sakuplja, obrađuje i omogućuje pristup predmetima baštine koje čuva u ime javnosti. Prema klasifikaciji muzeja, Gradski muzej Sisak pripada muzejima općeg tipa s djelokrugom rada u okviru lokalne zajednice. Kao i svi muzeji općeg tipa, Gradski muzej Sisak u svom fundusu sadrži nekoliko zbirki muzejskih predmeta različitih kako po vrsti prikupljene građe, tako i po razdobljima kojima ona pripada.

Kroz sve oblike svoje djelatnosti muzej ima osnovnu zadaću proširiti krug posjetitelja i poticati ih na ostvarivanje pozitivnog odnosa prema kulturnom i povijesnom nasljeđu, te u skladu s tako razvijenim odnosom i mogućnostima, ostvariti aktivno sudjelovanje na očuvanju materijalnih i duhovnih svjedočanstava prošlosti.