Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Zaposlenici

 1. Iskra Baćani, viša kustosica
 2. Marijan Bogatić, viši muzejski pedagog, ravnatelj
 3. Ivana Boras Brlić, kustosica
 4. Vlatko Čakširan, savjetnik
 5. Predrag Jelić, kustos
 6. Katica Mrgić, viša kustosica 
 7. Davorka Obradović, viša kustosica
 8. Tea Tomaš Barišić, viša kustosica 
 9. Ivica Valent, savjetnik 
 10. Ana-Marija Gruica, muzejska dokumentaristica
 11. Neven Peko, konzervator-restaurator
 12. Juraj Kovačević, informatičar
 13. Blaženka Suntešić, viša fotografkinja
 14. Josip Sekulić, preparator
 15. Kristina Kovač, viša muzejska tehničarka
 16. Sara Peternel, administrativni tajnik/blagajnik
 17. Dubravka Balen, spremačica
 18. Krešimir Ivšić, domar
 19. Ibrahim Krupić, domar
 20. Mirela Mesić, spremačica