Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Gradski muzej Sisak – GMS nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19)

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu na adresi: muzej-sisak.hr

Status usklađenosti

Mrežna lokacija www.muzej-sisak.hr je djelomično usklađena Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Neusklađenosti su navedene u nastavku.

Nepristupačni sadržaj:

  • Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.
  • Pojedini vizuali nemaju pridružen opis, odnosno dio vizuala sadrži tekstualni sadržaj, te je dijelu sadržaja potrebno ispuniti “alt” atribut.
  • Pojedine poveznice nemaju opis sadržaja u nazivu linka. Potrebno je revidirati redundantne tekstove u naslovima i linkove.
  • Pojedine datoteke nisu potpuno prilagođene čitačima, te ih je potrebno prilagoditi. Pojedine .pdf datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
  • Pojedini elementi naslovne stranice alatima za evaluaciju javljaju prazan link, odnosno nedostatak ARIA atributa.

Gradski muzej Sisak radi na otklanjanju uočenih poteškoća.

Priprema Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 21. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. 

Za pripremu ove Izjave korištena je samoprocjena, te alati za procjenu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Gradskog muzeja Sisak korisnici mogu uputiti.

  • e-poštom: ravnatelj@muzej-sisak.hr
  • telefonom: +385 44 811-811
  • poštom: Gradski muzej Sisak, Ulica kralja Tomislava 10, 44000 SISAK

Gradski muzej Sisak je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.