Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Izložba ”MOTIVI ZAVIČAJA, IVAN RUBČIĆ, (1886.-1940.), učitelj i fotograf”

Izložba ”MOTIVI ZAVIČAJA, IVAN RUBČIĆ, (1886.-1940.), učitelj i fotograf”

 

U četvrtak, 1. prosinca 2022. u 19,00 sati, u izložbenom prostoru u Tomislavovoj 10 u Sisku, otvaramo izložbu Hrvatskog školskog muzeja ”MOTIVI ZAVIČAJA, IVAN RUBČIĆ, (1886.-1940.), učitelj i fotograf”

Osobito vrijednu građu, 1088 staklenih fotoploča (negativa) različitih formata, Hrvatskome školskom muzeju 2019. darovala je gospođa Branka Kovačević. Pregledavajući staklene ploče, uočavamo različite motive – pojedinačne i skupne, obiteljske portrete, različite događaje, mjesta i krajolike Hrvatske (Gos­pić, Smiljan, Velebit, Novalja, Split, Šibenik, Si­sak, Letovanić…) iz vremena od 1910. do 1939.

Rupčić nam se otkriva kao amaterski fotograf, nje­gove su snimke objavljivane u časopisu Svijet samo­stalno ili uz članke, fotoreportaže koje promoviraju ljepotu, običaje i povijest Hrvatske. U tom je časo­pisu bio i nagrađen trećom nagradom na Fotoamatersko­me natječaju 1931., a svoja zapažanja objavljivao je i u dnevnom tisku.

Bio je oženjen, otac troje djece. Iznimno obra­zovan i svestran, govorio je njemački i služio se talijanskim jezikom, bavio se numizmatikom te bio suradnik Arheološkoga muzeja u Zagrebu, osobito pri njihovim istraživanjima u Sisku. Pravičan čovjek i izvrstan predavač, učenicima je bio zanimljiv i veoma su ga cijenili. Sahranjen je na groblju sv. Kvirina u Sisku.

Ivan Rubčić (Gospić, 22. 12. 1886. – Sisak, 2. 12. 1940.) pučku školu pohađao je u Gospiću 1892. – 1896., a Kraljevsku veliku gimnaziju 1896. – 1904. Završio je sedam semestara povijesti i zemljopisa na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, a osmi u Grazu. U Kraljevskoj realnoj gimnaziji u Petrinji zaposlio se kao učitelj 1908., a već 1909. prelazi u Kraljevsku veliku gimna­ziju u Gospiću (1916. nakon više promaknuća dobiva naslov profesor). Godine 1919. premješten je u Ilok na mjesto upravitelja Državne realne gimnazije. Već sljedeće godine premješten je u Kragujevac, zatim 1921., po osobnoj molbi, u Veliki Bečkerek (Zrenja­nin), pa 1924. u Leskovac. U studenome 1924. vraća se u Gospić, a 1931. premješten je u Državnu realnu gimnaziju u Sisku, gdje će u tri navrata obnašati i dužnost ravnatelja.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print