Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Znanstveni skup “Arheološka istraživanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“

Znanstveni skup „Arheološka istraživanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“ organizirali su Hrvatsko arheološko društvo, Arheološki muzej u Zagrebu, Gradski muzej Sisak i Konzervatorski odjel u Sisku Ministarstva kulture i medija RH.
Fokus skupa bila su arheološka istraživanja provedena na području Sisačko-moslavačke županije, kao i analize pokretnog arheološkog materijala koji potječe s ovoga područja. Predavanja su organizirana kronološki, a posebnu skupinu činila su predavanja o primjeni novih metodologija i interdisciplinarnih istraživanja u terenskim arheološkim istraživanjima.
U okviru skupa održana su dva okrugla stola. Prvim je obrađena tema odnosa arheologa i konzervatora uz primjere dobre prakse te prijedlozi kako unaprijediti suradnju ovih dvaju struka. Tema drugog okruglog stola bila je (zlo)upotreba detektora metala od strane amatera s ciljem jasnijeg definiranje stava arheološke struke prema ovome, sve prisutnijem fenomenu.
Službeni dio skupa trajao je od 6. do 9. listopada 2020., a na njemu su sudjelovali arheolozi s područja cijele Hrvatske.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print