Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Predstavljanje knjige dr. sc. Tatjane Lolić „Urbanism of Roman Siscia, Interpretation of historical and modern maps, drawings and plans“

U sklopu naših ljetnih arheoloških aktivnosti, koje smo započeli otvaranjem izložbe „Zaštitna arheološka istraživanja Gradskog muzeja Sisak 2011. – 2020.“, nastavljamo s predstavljanjem arheoloških spoznaja o prošlosti našeg grada. U četvrtak, 29. lipnja 2023. u 19,00 h u prostoru Gradskog muzeja Sisak održat će se predstavljanje knjige dr. sc. Tatjane Lolić „Urbanism of  Roman Siscia, Interpretation of historical and modern maps, drawings and plans“.

Tatjana Lolić načelnica je Sektora za konzervatorske odjele i inspekciju Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija RH i naslovna docentica Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dugogodišnja je suradnica Gradskog muzeja Sisak, a njena knjiga, proistekla iz njenog doktorskog rada, donosi pregled rezultata svih arheoloških istraživanja provedenih na području grada Siska, te nacrte i obradu sve dosad poznate arhitekture rimske Siscije zabilježene na povijesnima i suvremenima kartama i planovima te je od izuzetne važnosti ne samo za arheološku struku već i za sve ljubitelje sisačke arheologije i one koji će to tek postati…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print