Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Ulica A. Starčevića 40

Trajanje istraživanja: ožujak – lipanj 2008. godine

Otkrivena je arhitektura antičke Siscije, iz najmanje dvije građevne faze, a datira se u period od 1. do 4. stoljeća.
Otkrivena arhitektura pripadala je stambenoj i javnoj namjeni. Sredinom lokaliteta pružala se antička cesta, širine 2,5 do 3 m sa djelomično očuvanim svim njenim slojevima, uključujući i nekoliko kamenih blokova. Zapadno i istočno od ceste otkriven je sustav kanalizacije. Kanali su, kao najvjerojatnije i sama cesta nastali u periodu 1. ili 2. stoljeća, a izvan funkcije su vjerojatno bili najranije sredinom 3. stoljeća. Okolna rimska arhitektura iz najmanje je dvije građevne faze, one iz 1. i 2. stoljeća te kasnoantička. Od pokretnog arheološkog materijala najbrojniji su ulomci keramičkog posuđa te nalazi rimskog brončanog novca iz perioda 1. do 5.stoljeća.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print