Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Sveti Kvirin 2008.

Trajanje istraživanja: 23.09. – 22.12. 2008. godine

Cilj istraživanja bio je do kraja otkopati kompleks sjevernog ulaza u Sisciju istraživanog 2004. i 2005. god., te naročito definirati oblik i funkciju najranije strukture – pretpostavljenog mosta. U južnom dijelu sonde je ispod ranije otkrivenog sloja pješčane podloge carda otkriven sloj građevinskog otpada koji je poslužio kao podloga ceste. Sa istočne strane ranije otkrivenog zapadnog ulaznog zida, otkrivena je struktura smjera S-J građena od poluobrađenog kamena i ulomaka opeka, s plitkim temeljem. Moguće je da se radi o ostacima ranijeg carda. Otkriven je i zapadni zid velike zidane strukture (pretpostavljenog mosta) koja se sastojala od 3 zida koja su se spajala čineći južni dio objekta blago trapezastog oblika, širine 9,7 m u južnom dijelu, i 10,6 m u sjevernom dijelu. Unutar objekta otkriveni su duboki ukopi za drvene stupove/pilote. Ukopi vidljivo tvore nekoliko niza stupova u smjeru I-Z. Stupovi i njihovi ukopi nisu bili u pravilnim nizovima, već nasumično postavljeni. Nalazi tih pilota potkrepljuju pretpostavku da se ovdje radi o konstrukciji mosta.

Pokretni nalazi pronađeni prilikom istraživanja sastoje se najvećim dijelom od ulomaka keramičkog posuđa iz razdoblja 1.– 2. st. Pronađen novac također pripada tom razdoblju.

Nastavljeni su radovi i na ostacima barokne kapele Sv. Kvirina koja se nalazi iznad rimskih ulaznih zidina. Cijeli prostor kripte ispražnjen je od napadale šute nastale rušenjem kapele. U kripti je otkriven nastavak velikog rimskog opečnog kanala, koji se proteže u smjeru SI-JZ od sjevernog dijela lokaliteta, te nekoliko kamenih blokova; popločenja rimske ceste in situ. U zapadnom dijelu kripte otkrivene su dvije opečne strukture – ležišta za lijesove ili sarkofage.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print