Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Arheološka istraživanja

Euroagram 2008.

Trajanje istraživanja: 10.07. – 25.10. 2008. godine Istraživanjem lokaliteta Sisak – Euroagram 2008. definiran je dio istočnog bedema rimske Siscije i pripadajuća kula, koji se datiraju u kraj 2. i početak 3.st. Također je otkriven niz kanala nepoznate namjene (orijentacija

Rimska ulica 25

Trajanje istraživanja: 21.04. – 30.06. 2008. godine U zaštitnom arheološkom istraživanju na likalitetu Sisak, Rimska 25, otkriveno je niz struktura i pokretnih nalaza koji se datiraju od 1. do 20.stoljeća. Posebno su zanimljive strukture iz razdoblja od 1. – 4.

Ulica A. Starčevića 40

Trajanje istraživanja: ožujak – lipanj 2008. godine Otkrivena je arhitektura antičke Siscije, iz najmanje dvije građevne faze, a datira se u period od 1. do 4. stoljeća.Otkrivena arhitektura pripadala je stambenoj i javnoj namjeni. Sredinom lokaliteta pružala se antička cesta,

Sveti Kvirin 2007.

Trajanje istraživanja: 02.10. – 22.11. 2007. godine Cilj ovogodišnjih istraživanja bio je očistititi i istražiti ostatke barokne kapele Sv. Kvirina iz 18. st., te područja dodira temelja kapele sa rimskom arhitekturom ispod i oko nje. Tlocrt same kapele (dimenzija 13,4

Arheološka istraživanja u Gundulićevoj ulici

Trajanje istraživanja: 23.07. – 25.09. 2007. godine Zaštitno arheološko istraživanje se vršilo na dva lokaliteta u Gundulićevoj ulici u Sisku. Istraživanje se vršilo tijekom mjeseca kolovoza 2007. prilikom pripremnih radnji za postavljanje toplovoda. Na obje lokacije pronađeni su ostaci grobnica,

Arheološka istraživanja u ulici I.K. Sakcinskog b.b.

Trajanje istraživanja: 28.06. – 04.08. 2007. godine Zaštitno arheološko istraživanje na lokalitetu u ulici I.K. Sakcinskog b.b. se provodilo od kraja mjeseca lipnja do početka mjeseca kolovoza 2007. godine. Na istočnom dijelu lokaliteta pronađeni su ostaci rimske ceste koja se