Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Arheološka istraživanja

Sveti Kvirin 2005.

Trajanje istraživanja: 01.04. – 30.05. 2005. godine Nastavljena su istraživanja na položaju gdje iz grada izlazi glavna gradska prometnica – cardo maximus. Ispod dna temelja baze luka te ispod istočnog ulaznog zida otkriven je dio arhitektonske strukture koja je građena od dvaju

Sveti Kvirin 2004.

Trajanje istraživanja: 01.09. – 30.10. 2004. godine 2004. godine provedena su arheološka istraživanja sjevernog dijela lokaliteta Sv. Kvirin. Zona zahvata određena je na temelju rezultata geofizičkih istraživanja – neposredno uz sjeverni i zapadni zid barokne kapele. Rezultat istraživanja je kompleks