Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Sveti Kvirin 2004.

Trajanje istraživanja: 01.09. – 30.10. 2004. godine

2004. godine provedena su arheološka istraživanja sjevernog dijela lokaliteta Sv. Kvirin. Zona zahvata određena je na temelju rezultata geofizičkih istraživanja – neposredno uz sjeverni i zapadni zid barokne kapele. Rezultat istraživanja je kompleks rimske arhitekture monumentalnog sjevernog ulaza u Sisciju. Kompleks se sastoji od dva paralelna opečna monumentalna zida i ulaznog luka / slavoluka, između kojih je pronađena supstrukcija rimske ulice, koja je bila glavna gradska prometnica – cardo maximus. Ispod razine ceste pronađeni su ostaci kloake, čiji se smjer ne poklapa sa smjerom zidova niti ulice.  Pokretni nalazi izuzetno su rijetki, uglavnom pripadaju 3. – 4.st.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print