Archaeological research

Sveti Kvirin 2004.

Trajanje istraživanja: 01.09. – 30.10. 2004. godine 2004. godine provedena su arheološka istraživanja sjevernog dijela lokaliteta Sv. Kvirin. Zona zahvata određena je na temelju rezultata geofizičkih istraživanja – neposredno uz sjeverni i zapadni zid barokne kapele. Rezultat istraživanja je kompleks