Archaeological research

Arheološko istraživanje na području crkve Našašća Svetog Križa

Trajanje istraživanja: kolovoz, rujan 2013. godine Arheološko istraživanje na području crkve Našašća Svetog Križa na zk. ul. 82, k. o. Zrin, koje je provodio Gradski muzej Sisak u cilju kasnije rekonstrukcije i dogradnje crkve. Istraživanjem se došlo do zaključka da

Sustavno arheološko istraživanje lokaliteta “Sveti Kvirin”

Trajanje istraživanja: svibanj, lipanj, srpanj 2013. godine. Sustavno arheološko istraživanje lokaliteta “Sveti Kvirin” nastavljeno je i 2013. godine, u trajanju od tri mjeseca. Ovogodišnja kampanja obuhvatila je sondu iz 2012. godine, no došlo je i do proširivanja iskopa u smjeru