Archaeological research

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK, LOKALITET ODRA 2009.

Trajanje istraživanja: lipanj – kolovoz 2009. godine Istraživanjem je utvrđeno postojanje recentnog kanala, mjestimično zapunjenog otpadom, šutom i korijenjem. Njegov je ukop presjekao nekoliko paljevinskih rimskih grobova s prilozima koji ih datiraju u period 1. i 2. stoljeća (keramičko posuđe,

STARI GRAD 2008.

Trajanje istraživanja: 21.11. – 30.12. 2008. godine U nastavku sustavnih istraživanja kod sisačkog Starog grada u studenom i prosincu 2008. godine otvorene su dvije sonde, jedna površine oko 270m2 kod ulaza, i druga površine oko 12m2 sa kupske strane. U

Sveti Kvirin 2008.

Trajanje istraživanja: 23.09. – 22.12. 2008. godine Cilj istraživanja bio je do kraja otkopati kompleks sjevernog ulaza u Sisciju istraživanog 2004. i 2005. god., te naročito definirati oblik i funkciju najranije strukture – pretpostavljenog mosta. U južnom dijelu sonde je

Euroagram 2008.

Trajanje istraživanja: 10.07. – 25.10. 2008. godine Istraživanjem lokaliteta Sisak – Euroagram 2008. definiran je dio istočnog bedema rimske Siscije i pripadajuća kula, koji se datiraju u kraj 2. i početak 3.st. Također je otkriven niz kanala nepoznate namjene (orijentacija

Rimska ulica 25

Trajanje istraživanja: 21.04. – 30.06. 2008. godine U zaštitnom arheološkom istraživanju na likalitetu Sisak, Rimska 25, otkriveno je niz struktura i pokretnih nalaza koji se datiraju od 1. do 20.stoljeća. Posebno su zanimljive strukture iz razdoblja od 1. – 4.

Ulica A. Starčevića 40

Trajanje istraživanja: ožujak – lipanj 2008. godine Otkrivena je arhitektura antičke Siscije, iz najmanje dvije građevne faze, a datira se u period od 1. do 4. stoljeća.Otkrivena arhitektura pripadala je stambenoj i javnoj namjeni. Sredinom lokaliteta pružala se antička cesta,