Archaeological research

Arheološko geofizičko istraživanje područja Pogorelca u Sisku

Trajanje istraživanja: 1. Travanj – 30. Travanj 2013. U sklopu projekta istraživanja Arheološkog lokaliteta Siscia – Segestika, provodi se istraživanje područja Pogorelca. Projekt se provodi u suradnji Arheološkog muzeja u Zagrebu, Gradskog muzeja u Sisku, Austrijskog arheološkog instituta iz Beča

Sveti Kvirin 2010.

Trajanje istraživanja: 13.09. – 13.11.2010. godine Tijekom 2010. godine nastavljena su sustavna arheološka istraživanja na Sv. Kvirinu. Istražena je površina oko 100m2 do dubine od oko 3,30 m. Pronađeni su ostaci recentnih skeletnih ukopa i grobljanske arhitekture. Od rimskih struktura

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK, LOKALITET ODRA 2010.

Trajanje istraživanja: svibanj – srpanj 2010. godine Druga faza istraživanja obuhvatila je površinu s desne strane Odre. Iako je istraživanje prekinuto u ranoj fazi zbog nedostatka financijskih sredstava, pokazalo je postojanje gustih antičkih struktura i slojeva: slojeve mrvljene i nabijene

DUNAVSKI LLOYD 2010.

Trajanje istraživanja: 25.03. – 09.07.2010. Zaštitno arheološko istraživanje Sisak, Dunavski Lloyd 2010. otkrilo je postojanje rimske građevine iz 1. st. koja je do 4. stoljeća, kada se pretpostavlja završetak korištenja, doživjela niz preinaka. Izdvojene su 4 faze, u kojima je

Lučka kapetanija 2009.

Trajanje istraživanja: srpanj – studeni 2009. godine Na lokalitetu je otkriven dio urbane arhitekture stare Siscije, a arheološki pokretni nalazi datiraju istraženo područje u vrijeme od 1. do poč. 5. st. U istočnom dijelu lokaliteta je otkrivena cesta, u smjeru 

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK, LOKALITET ODRA 2009.

Trajanje istraživanja: lipanj – kolovoz 2009. godine Istraživanjem je utvrđeno postojanje recentnog kanala, mjestimično zapunjenog otpadom, šutom i korijenjem. Njegov je ukop presjekao nekoliko paljevinskih rimskih grobova s prilozima koji ih datiraju u period 1. i 2. stoljeća (keramičko posuđe,