Archaeological research

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK, LOKALITET ODRA 2010.

Trajanje istraživanja: svibanj – srpanj 2010. godine Druga faza istraživanja obuhvatila je površinu s desne strane Odre. Iako je istraživanje prekinuto u ranoj fazi zbog nedostatka financijskih sredstava, pokazalo je postojanje gustih antičkih struktura i slojeva: slojeve mrvljene i nabijene

DUNAVSKI LLOYD 2010.

Trajanje istraživanja: 25.03. – 09.07.2010. Zaštitno arheološko istraživanje Sisak, Dunavski Lloyd 2010. otkrilo je postojanje rimske građevine iz 1. st. koja je do 4. stoljeća, kada se pretpostavlja završetak korištenja, doživjela niz preinaka. Izdvojene su 4 faze, u kojima je

Lučka kapetanija 2009.

Trajanje istraživanja: srpanj – studeni 2009. godine Na lokalitetu je otkriven dio urbane arhitekture stare Siscije, a arheološki pokretni nalazi datiraju istraženo područje u vrijeme od 1. do poč. 5. st. U istočnom dijelu lokaliteta je otkrivena cesta, u smjeru 

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK, LOKALITET ODRA 2009.

Trajanje istraživanja: lipanj – kolovoz 2009. godine Istraživanjem je utvrđeno postojanje recentnog kanala, mjestimično zapunjenog otpadom, šutom i korijenjem. Njegov je ukop presjekao nekoliko paljevinskih rimskih grobova s prilozima koji ih datiraju u period 1. i 2. stoljeća (keramičko posuđe,

STARI GRAD 2008.

Trajanje istraživanja: 21.11. – 30.12. 2008. godine U nastavku sustavnih istraživanja kod sisačkog Starog grada u studenom i prosincu 2008. godine otvorene su dvije sonde, jedna površine oko 270m2 kod ulaza, i druga površine oko 12m2 sa kupske strane. U

Sveti Kvirin 2008.

Trajanje istraživanja: 23.09. – 22.12. 2008. godine Cilj istraživanja bio je do kraja otkopati kompleks sjevernog ulaza u Sisciju istraživanog 2004. i 2005. god., te naročito definirati oblik i funkciju najranije strukture – pretpostavljenog mosta. U južnom dijelu sonde je