Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Arheološki nadzor nad zemljanim radovima, u sklopu projekta Program pročišćavanja otpadnih voda grada Siska

Trajanje nadzora: studeni, prosinac 2013, a nastavit će se i tijekom 2014. godine

Arheološki nadzor nad zemljanim radovima, u sklopu projekta Program pročišćavanja otpadnih voda grada Siska. Radovi su započeli na k. č. br. 2356/1, k. o. Sisak Stari, odnosno na silasku s Novog mosta na naselje Zeleni brijeg, na Zagrebačkoj ulici. Prilikom nadzora naišlo se na arheološke slojeve (kasnobrončanodobni grob, rimski sloj) koji su se istražili.
Zemljani radovi su se nastavili i u 2014. godini na prije navedenim lokacijama te u Odranskoj ulici u sklopu istog programa.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print