Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Arheološko istraživanje na području crkve Našašća Svetog Križa

Trajanje istraživanja: kolovoz, rujan 2013. godine

Arheološko istraživanje na području crkve Našašća Svetog Križa na zk. ul. 82, k. o. Zrin, koje je provodio Gradski muzej Sisak u cilju kasnije rekonstrukcije i dogradnje crkve. Istraživanjem se došlo do zaključka da se radi o gotičkoj crkvi, većih dimenzija. Pronađeno je i više razina podnica (3), od kojih samo na najdonjoj nisu prisutni tragovi gorenja. Radivši probne rovove uz rubove crkve, otkriveno je i istraženo nekoliko grobova. Unutar jednoga, jedinog zidanog, pronađen je i ulomak gotičkog prozora (PN 17). Pronađeno je i mnoštvo pokretnog materijala, dijelovi interijera crkve.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print