2. dopune plana nabave za 2018. godinu

Domument 2. dopune plana nabave za 2018. godinu se nalazi u pridruženim dokumentima.