1. dopune plana nabave za 2017. godinu

Dokument I. dopune plana nabave za 2017. godinu možete pogledati u pridruženim dokumentima.