Plan nabave za 2015. godinu

GRADSKI MUZEJ SISAK

Kralja Tomislava 10

Klasa: 406-09/15-01/1

Urbroj: 2176/05-17-15-1

Sisak, 03. veljače 2015.

 

Sukladno članku 20. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13,13/14), donosi se

 

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

 

Ovim planom nabave određuje se nabava roba,radova i usluga u 2015.godini čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna kako slijedi:                                             

 

Red.

br.

Predmet nabave

Evidencijski broj nabave

Financijski plan

(proračunska pozicija)

Procijenjena vrijednost bez PDV-a, kn

Vrsta postupka

Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

 

 

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Papir i proizvodi od papira

 

RO386

8.000,00

Otvoreni postupak, Objedinjena javna nabava Grad Sisak

Okvirni sporazum na 24 mjeseca

I. tromjesječje

24. mjeseca

2.

Pisaći pribor i ostale uredske potrepštine

 

RO386

4.000,00

Otvoreni postupak, Objedinjena javna nabava Grad Sisak

Okvirni sporazum na 24 mjeseca

I. tromjesječje

24. mjeseca

3.

Materijal za higijenske potrebe

 

RO386

10.000,00

Otvoreni postupak, Objedinjena javna nabava Grad Sisak

Okvirni sporazum na 24 mjeseca

I. tromjesječje

24. mjeseca

4.

Sredstva za čišćenje i održavanje

 

RO386

8.000,00

Otvoreni postupak, Objedinjena javna nabava Grad Sisak

Okvirni sporazum na 24 mjeseca

I. tromjesječje

24. mjeseca

5.

Toneri

 

RO386

20.000,00

Otvoreni postupak, Objedinjena javna nabava Grad Sisak

Okvirni sporazum na 24 mjeseca

I. tromjesječje

24. mjeseca

6.

Usluga izrade suvenira

 

RO424

 

50.000,00

Bagatelna nabava

Ugovori o komisionoj prodaji

 

 

7.

Nabava programske računalne opreme (softver)-Autocad

BN 1/15

 

40.000,00

Bagatelna nabava

Narudžbenica

I. tromjesječje

 

8.

Zdravstvene usluge

BN 2/15

RO413

24.000,00

Bagatelna nabava

Ugovor

I. tromjesječje

12. mjeseci

 

Ravnatelj:

mr. sc. Vlatko Čakširan