Zbirka skulptura

Zbirka sadrži figuralne i apstraktne skulpture, instalacije i nekoliko sitnih plastika u raznim materijalima: drvo, metal, gips itd. Zastupljeni su brojni sisački i ostali hrvatski umjetnici kao što su Marijan Glavnik, Gabrijela Kolar, Fran Kršinić, Ivan Kožarić, Dušan Đamonja i drugi.

  • I.Kožarić, Portret A.G.Matoša
  • M.Glavnik, Iz ciklusa Stari obrti