Plan nabave za 2014. godinu

GRADSKI MUZEJ SISAK

Kralja Tomislava 10

Klasa: 406-09/14-01/1

Urbroj: 2176/05-17-14-3

 

Sisak, 05. veljače 2014.

 

Sukladno članku 20. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13), donosi se

 

 

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

 

Ovim planom nabave određuje se nabava roba,radova i usluga u 2014.godini čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna kako slijedi:                                             

 

Red.

br.

Predmet nabave

Evidencijski broj nabave*

Financijski plan
(proračunska pozicija)

Procijenjena vrijednost bez PDV-a, kn

Vrsta
postupka

Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Papir i proizvodi od papira

 

 

RO375

4.000,00

Otvoreni postupak, Objedinjena javna nabava Grad Sisak

Ugovor o javnoj nabavi

I.

12. mjeseci

2.

Pisaći pribor i ostale uredske potrepštine

 

 

RO375

2.000,00

Otvoreni postupak, Objedinjena javna nabava Grad Sisak

Ugovor o javnoj nabavi

I.

12. mjeseci

3.

Materijal za higijenske potrebe

 

 

RO375

5.000,00

Otvoreni postupak, Objedinjena javna nabava Grad Sisak

Ugovor o javnoj nabavi

I.

12. mjeseci

4.

Sredstva za čišćenje i održavanje

 

 

RO375

4.000,00

Otvoreni postupak, Objedinjena javna nabava Grad Sisak

Ugovor o javnoj nabavi

I.

12. mjeseci

5.

Toneri

 

 

RO375

10.000,00

Otvoreni postupak, Objedinjena javna nabava Grad Sisak

Ugovor o javnoj nabavi

I.

12. mjeseci

6.

Opskrba plinom

 

 

RO376

 

93.200,00

Otvoreni postupak, Objedinjena javna nabava Grad Sisak

Okvirni sporazum za 24 mjeseca

I.

24. mjeseca

7.

Usluga izrade suvenira

 

 

RO397

 

40.000,00

Izuzeće temeljem članka VIII.  Naputka

Ugovor

 

 

 

 

Ravnatelj:

                                                                                                                                                                                                                        mr. sc. Vlatko Čakširan